Adókedvezmények a veszélyhelyzetben (485/2020 Korm.Rend.)

2020.11.12

Amennyiben a rendeletben szereplő főtevékenységeket végzi a kifizető úgy az alábbi adókedvezményekre lesz jogosult, meghatározott feltételek teljesítése esetén:

1. 2020. november hónapra nem kell szociális hozzájárulás adót fizetni a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy tekintetében

2. 2020. novemberében nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség

3. Egy havi rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül a kifizető

4. A KIVA alany 2020. novemberében nem tekinti adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.


Feltételek

A kifizető a munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, novemberben a munkaszerződéseket nem mondja fel.  

A rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a az alábbi tevékenységekből származott:

Főtevékenységek (TEÁOR): 5610,5621,5630,5914,8230,8551,9001,9002,9004,9102,9104,9311,9312,9313,9319,9321,9604,  9329
Étterem, Étkeztetés, Filmvetítés, Sport, Előadó-művészet, Testedzés, Fizikai közérzet stb.


A rendeletben meghatározott fenti tevékenységeket végző munkaadó részére, a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó bére 50 %-áig támogatás nyújtható, a munkaadó kérelme alapján.


A szálláshely-szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 százalékát az állam megtéríti.