Iparűzési adó csökkentés, mint átmeneti és/vagy csekély összegű támogatás

2021.02.19

Példa az iparűzési adó "felezés" támogatástartalmára

A kedvezmény

A 2021. adóévben, a helyi adó törvény szerinti vállalkozó esetén, aki a KKV törvény minősítési feltételeinek azzal felel meg, hogy

-összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő és

-éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege maximum 4 Mrd Ft

a helyi iparűzési adó mértéke 1%, (ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó Önkormányzati rendelet szerinti adómérték több, mint 1 %).

A beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó elfogadott beszámoló (jellemzően a 2019. évi beszámolóadatok) alapján állapítja meg a KKV minőségnek való megfelelést.

Az adóelőleg nyilatkozat

A bevallott, bevallandó adóelőleg 50%-ban akkor fizethető meg, ha az adózó 2021. február 25-ig nyilatkozik arról

- hogy KKV-nak minősül

- külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként

- 2019.12.31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

- Htv szerinti telephelyek bejelentésre kerültek

Az átmeneti támogatás (640/2020 Korm rend)

Az adócsökkenés átmeneti vagy/és csekély összegű állami támogatásként nyújtható.

A tevékenység függvényében eltérő értékhatárok vonatkoznak a vállalkozásokra:  800.000€/ 100.000€/ 120.000€, mely támogatástartalmakat a kapcsolt vállalkozásoknak össze kell számítaniuk.

A támogatástartalmat az Önkormányzatok megállapítják és április 30-ig visszaigazolják a vállalkozások részére.

Támogatástartalom = 2019. adóévi adóalap szorozva a 2021. évi Önkormányzati adómérték és az 1%-os adómérték különbözetével.

Példa

Amennyiben a vállalkozás adóalapja 2019-ben 100.000.000 Ft volt, és az Önkormányzati adómérték 2021-ben 2 %, abban az esetben a támogatástartalom 100.000.000 Ft * (2%-1%)= 1.000.000 Ft.

Csekély összegű támogatás

Amennyiben a vállalkozás 2021 évi adóalapja meghaladja a 2019. évi adóalapot, ezáltal a meg nem fizetett adó meghaladja az átmeneti támogatástartalmat, abban az esetben a különbözet csekély összegű támogatásként vehető igénybe.

Példa

A vállalkozás fenti példa alapján 1 Mft összegben jogosult igénybe átmeneti támogatásként kedvezményt (melyet az Önkormányzat visszaigazol). A vállalkozás 2021 év adóalapja 150.000.000 Ft lesz. A 100 Mft (2019 évi) adóalapon felüli további 50.000.000 Ft adóalapra nem fizet meg 1 % adót 2021-ben, melynek támogatástartalma 500.000 Ft. Ezutóbbit a vállalkozás csekély összegű (de minimis) támogatásként jogosult igénybe venni.

De minimis támogatás értékhatárok a tevékenység függvényében 200 000 €/ 100 000 €/ 25 000 €/ 30 000 €

A cikk nem minősül adótanácsadásnak, csak tájékoztatás a célja.