Kiskereskedelmi adó

2020.05.07

Különadó került kivetésre bizonyos TEÁOR szám alá eső kiskereskedelmi tevékenységekre. 

Az adó alanya a belföldi vagy külföldi illetőségű személy vagy szervezet, amely a vevője részére nem fióktelep útján belföldön ad át, értékesít terméket. 

Az adó alapja az adóévben kiskereskedelmi tevékenységből származó nettó árbevétel.

Az adó mértéke sávosan került meghatározásra, miszerint az adóalap 

-500 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 0%, 

-500 millió és 30 milliárd forint közötti részre 0,1%, 

-30 milliárd és 100 milliárd forint közötti részre 0,4%, 

-és a 100 milliárd forintot meghaladó részre pedig 2,5%. 

Az érintett adóalanyok 2020. május 31-ig kötelesek bevallani az adóelőleg egy hónapra jutó (havi) összegét az állami adóhatósághoz.

Az érintett értékesítési helyek és csatornák esetében a vevő személyétől függetlenül az értékesítésből származó teljes árbevétel adóalapot képez, nincs jelentősége annak sem, hogy adott esetben egy gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság áll vásárlói pozícióban.