Külföldi áfa visszaigénylés 09.30-ig

2022.09.19

A belföldi adóalanyoknak lehetőségük van a közösség más tagállamában (illetve olyan harmadik országban, amellyel Magyarországnak az áfa-visszatéríttetés tekintetében viszonosság áll fenn) megfizetett áfa visszaigénylésére. (Art. XXII. fejezet)

Milyen esetben kaphat külföldi áfás számlát egy vállalkozás?

Külföldön beszerzett üzemanyag, igénybe vett úthasználati szolgáltatás, szálláshely szolgáltatás, stb.

Az adóvisszatérítési kérelem benyújtásának alapvetően három feltétele van 

1) A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik a kérelem benyújtásának időszakában székhellyel, illetve állandó telephellyel rendelkeznek Magyarországon, 

2) A visszatérítést kérő adóalany, a visszatérítés tagállamában nem rendelkezhet székhellyel/telephellyel.

3) Kizárólag olyan belföldi adóalanyok jogosultak a kérelem benyújtására, akiket áfalevonási jog illet meg. (nem igényelhet vissza külföldön felszámított áfát tárgyi adómentes tevékenységet folytató vagy alanyi adómentességet választó adóalany)

Mi a visszatérítési kérelem határideje?

A más tagállami áfavisszatérítésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az adóvisszatérítési időszakot követő év szeptember 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton a NAV-hoz.

A kérelmet a NAV továbbítja a külföldi adóhatóság részére. A külföldi adóhatóság a helyi áfaszabályok alapján elbírálja a benyújtott kérelmet. Az elbírálás után közvetlenül a kérelmezőnek téríti vissza az adót vagy a kérelmet elutasítja. 

Melyik nyomtatványon lehet visszaigényelni?

Az adóalanyok a más tagállamban felszámított áfa visszaigénylését, 2022. évben a 22ELEKAFA jelű nyomtatvány kitöltésével és az adóhatósághoz történő benyújtásával kezdeményezhetik.