Pénteken jelent meg a közlöny a legújabb adófizetési kedvezményekről és a bértámogatásról

2021.03.07

Cikkünkben az adófizetési kedvezményekről, bértámogatásról és a tevékenységi körök bővüléséről írunk.


ADÓFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK

- 2021. márciusi hónap tekintetében nem kell szociális hozzájárulás adót (15,5 %) és szakképzési hj adót (1,5) fizetni a rendeletben meghatározott főtevékenységet folytató kifizetőnek, a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.


- A KIVA hatálya alá tartozó társaságok esetén, nem kell KIVA adóalapnak tekinteni a 2021 március havi személyi jellegű kifizetések összegét. (11%)

BÉRTÁMOGATÁS

- A meghatározott tevékenységet végző munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, támogatás nyújtható, amennyiben a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek (jogviszonyt nem szünteti meg, munkabért megfizeti, kérelmet nyújt be)

KATA

A rendeletben meghatározott tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás mentesül a tételes adó megfizetése alól 2021 március hónapra tekintettel. Tehát a február hónapra vonatkozó, március 12-én esedékes tételes adót meg kell fizetni.

A kedvezményekre jogosult tevékenységet végzők köre 30 tevékenységgel bővült, főként kiskereskedelmi, szerencsejáték, javítás, szépségápolás ás oktatási tevékenységekkel.

BÉRLETI DÍJ MENTESSÉG:

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a bérletidíj-fizetési mentességről (kiegészítése a Magyar Közlöny 37. számával)

Fontos lehet még, hogy a rendeletben meghatározott tevékenységet végző bérlőktől bérleti díj nem követlehető 2021. március hónapra, 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(MK_2021/37 számú közlöny)