Tagi kölcsön nyújtása

2021.10.16

Néhány mondatban összefoglaltuk a tagi kölcsönnel kapcsolatban felmerülő adóügyi megfontolásokat. 

Mi a tagi kölcsön

A tagi kölcsön a fizetési nehézségekkel küzdő cégek egyik elterjedt megoldása arra, hogy finanszírozzák a kezdeti vagy nehezebb időszakokat, nagyobb beruházásokat anélkül, hogy külső forrást vonnának be. Tagi kölcsön esetén a cég saját (magánszemély vagy cég) tagjától kap pénzt, így nem kell külső (pl. pénzintézeti) forrásokat igénybe vennie.

Értékhatár

A tagi kölcsön nem tartozik az engedéllyel végezhető pénzügyi szolgáltatások közé, a jogszabály értékhatárt nem állapít meg.

Kamatmentesen is lehet

A tagi kölcsön kamatmentesen is nyújtható.

(Az adós nem köteles kamat és egyéb díj fizetésére, ha ezt a felek a kölcsönszerződésben kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik." [Ptk. 6:388. §.])

Kamat adózása

Amennyiben kamatot is kikötnek a felek a tagi kölcsön nyújtása során, úgy az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

Nem kamatjövedelem a magánszemélynek a nem banki szolgáltatás keretében (tagi kölcsönre) fizetett kamat, hanem a magánszemély és az adós között fennálló jogviszony szerinti, vagy egyéb jövedelem.

Munkaviszony esetén számfejteni kell a kamatbevételt. Szochót 15,5 % TB-t 18,5 % SZJA-t 15 % levonni és a nettó összeg fizethető ki. Egyéb jövedelem esetén 15 % SZJA s 15,5 % Szochó terheli a kamatjövedelmet.

Társasági adóalapnövelés, amennyiben van kamat

A tagi kölcsönt az alultőkésítési szabálynál figyelembe kell venni. Amennyiben a kötelezettségek adóévi napi átlagos állománya meghaladja a gazdasági társaság saját tőkéjének háromszorosát, akkor a meghaladó kötelezettségre jutó kamattal növelni kell az adóalapot. Ennek csak akkor van jelentősége, ha nem kamatmentes a tagi kölcsön.

Fedezet

A kölcsön nyújtása előtt érdemes vizsgálni, hogy a kölcsönt a magánszemély adózott jövedelméből nyújthatja e (van e erre adózott jövedelme/fedezete)

Elengedés

Amennyiben a tagi kölcsönt elengedi a magánszemély, úgy nála nem keletkezik adó vagy illeték kötelezettség, viszont a cég részéről ajándékozási illetek kötelezettség merül fel. Az ajándékozási illeték mértéke 18 %

Gazdálkodó szervezetek között illetékmentes az ajándékozás (itt abban az esetben elismert költség az elengedés, ha az ajándékot kapó cég eredménye enélkül a bevétel nélkül is pozitív, és ezt két alkalommal lenyilatkozza - amikor kapja az ajándékot, illetve mérlegkészítés után-).

A cikk kizárólag tájékoztatásnak minősül és nem tekinthető jogi vagy adótanácsadásnak.